Userix yhteishankkeeseen John Nurmisen Säätiön kanssa – museoiden näyttelysuunnittelu uudistuu tekoälyllä

Userix yhteishankkeeseen John Nurmisen Säätiön kanssa – museoiden näyttelysuunnittelu uudistuu tekoälyllä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Userix Oy:n hankkeelle avustusta yhteensä 133 000 € museoiden välisen näyttelysuunnittelun digitalisointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rakennetuki on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset nousevat 170 000 euroon. 

Hankkeessa kehitetään tekoälyavusteinen näyttelysuunnittelualusta museoiden yhteiskäyttöön. Alustan tavoite on digitalisoida koko näyttelysuunnittelun prosessi tehostamalla olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia ja keventämällä hallinnollista työtä kokoelmien vaihtoon liittyen. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa. John Nurmisen Säätiö on Itämeren suojelija, meren puolestapuhuja, merikulttuurin vaalija ja merikirjallisuuden kustantaja. Säätiö on mukana pilotoimassa alustalla toteutettavaa yhteisnäyttely, joka tullaan julkaisemaan Digimuseo.fi -sivustolla.

Userixin henkilöstön tekninen osaaminen yhdistettynä museoalan tuntemukseen luovat vankan pohjan kulttuurialan digitaalisen muutoksen edesauttamiseen. Hankkeella haluamme madaltaa kynnystä museoiden väliseen yhteistyöhön niin Suomessa, kuin kansainvälisestikin. 

Tekoälystä apua yhteisnäyttelyiden suunnitteluun

Hankkeessa rakennettavat, tekoälyä hyödyntävät kuvantunnistustoiminnallisuudet, yhdistetään osaksi Collecten kokoelmanhallinnan ympäristöä. Alusta tulee tarjoamaan museoille uusia työkaluja yhteisnäyttelyiden suunnitteluun.  Hanke luo uutta tietoa tekoälyn hyödyntämisestä näyttelysuunnittelussa, digitalisoi museoiden välistä yhteistyötä sekä edistää taiteen kansainvälistä saavutettavuutta. 

Hankkeen tavoite on, että tekoälyavusteinen yhteistyö museoiden välillä avaisi uusia mahdollisuuksia myös tutkimuskäyttöön. Alustan kehitystyössä tulee korostumaan aineiston saavutettavuus, sillä lainaamisprosessi suunnitellaan alustalle EODEM-protokollan mukaisesti. Yleiseurooppalaisena standardina EODEM mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan, riippumatta järjestelmästä. Hanke toteutuu välillä 01.05.2024 – 30.06.2025.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Avustusta myönnetään ainoastaan hankkeille, joissa noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” (”Do No Significant Harm”, DNSH) -periaatetta. 

Lisätiedot rakennetuen hankkeista:

https://okm.fi/-/kulttuuri-ja-luovien-alojen-uudistumisen-rakennetuki

Yhteydenotot:

Markus Varvio
Toimitusjohtaja | Userix Oy
+358 50 533 3303
markus.varvio@eduix.fi

Mikko SolaTuoteomistaja | Userix Oy
mikko.sola@userix.fi

Back to basics: The Digital Management of Archiving Systems

In an era of digital resources, the concept of a digital archive is a departure from the analog content we once held dear. Imagine this – you have a physical valuable object displayed in a museum, and with a few procedures, it’s transformed into a digital copy, accessible without requiring a visit to the museum. Initially, our encounter with digital collections revolved around the transition from analog to digital.

Read More »