Tietosuojaseloste

Kohtelemme tietosuojaasi kunnioittaen. Tältä sivulta löydät tietosuojaselosteemme.

Keitä olemme

Userix Oy on tamperelainen yritys, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää sovelluksia museoille ja säätiöille. Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen info@userix.fi

Sivuston tietosuoja

Emme tallenna henkilö-, selain- tai laitetietoja tai seuraa toimintaasi tämän sivuston ulkopuolella.

Lokitus

Jos sivusto tulkitsee jonkin toiminnon epäilyttäväksi tietoturvan kannalta, se tallentaa lokiin anonymisoidun IP-osoitteen. Osoitetta ei käytetä kävijöiden tunnistamiseen tai yksilöintiin.

Tietojen jakaminen

Emme jaa keräämiämme tietoja ulkopuolisten kanssa. Ne on tallennettu Userix Oy:n palvelimille, ja pääsy niihin on rajattu ylläpitäjille.

Tietojen säilyttäminen

Tietoturvaloki tyhjennetään automaattisesti kerran kuukaudessa.

Userix Oy:n yleinen tietosuoja

 

Tietojen kerääminen ja käyttötarkoitukset

Userix Oy hallinnoi Collecte -sovellusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet koskevat niitä Userix Oy:n tuotteita/palveluita, joissa Userix Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu Userix Oy:n tuote- tai palvelukohtaisessa Rekisterinpitäjän selosteessa käsittelytoimista.
 • Selosteet ovat luettavissa seuraavista linkeistä:
 • Yhteydenottolomake: Seloste käsittelytoimista
 • Suoramarkkinointi: Seloste käsittelytoimista

Saada pääsy tietoihin

 • Voit pyytää kopiota käsiteltävistä henkilötiedoistasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@userix.fi.
 • Jos käsittelemme henkilötietojasi, toimitamme kopion käsiteltävistä henkilötiedoista kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Oikaista tietoja

 • Voit itse muuttaa omia tietojasi.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

 • Voit itse poistaa omat tietosi.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Voit itse poistaa omat tietosi tai pyytää tietojesi käytön rajoittamista tai poistoa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@userix.fi.
 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi muutoksia varten.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 • Voit pyytää tietosi konekielisessa muodossa lähettämällä pyynnön osoitteeseen info@userix.fi.
 • Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
 • Meidän täytyy varmistaa henkilöllisyytesi muutoksia varten tietojen luovutusta varten.

Vastustaa tietojen käsittelyä

 • Voit poistaa omat tietosi.

Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 • Userix Oy:n tuotteisiin/palveluihin, joissa Userix Oy toimii rekisterinpitäjänä, ei sisälly automaatista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Mikäli koet, että olemme rikkoneet tietosuoja-asetusta, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle.
 • Ilmoituksen tekeminen tietosuojavaltuutetulle on ohjeistettu tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla.