Collecte

Suomalainen
kokoelmanhallintajärjestelmä,
johon luottaa jo yli 50 museota ja säätiötä.

Collecte mahdollistaa myös rakennetun ja arkeologisen kulttuuriympäristötiedon tallentamisen ja hallinnan.

Collecte - Kokoelman- ja kulttuuriympäristötiedon digitaalista hallintaa

Collectessa on kaksi moduulia, joista ensimmäinen mahdollistaa perinteisen kokoelmanhallinnan ja luetteloinnin kustannustehokkaasti.

Aineistojen kuvailu, teoskuvat, vakuutusarvo, kuntotiedot ja esimerkiksi hankintaerään liittyvät tiedot tallentuvat vaivattomasti Collecteen.

Rajapinnan avulla kokoelman tiedot on mahdollista siirtää ajantasaisina Finnaan. 

Collecten toinen moduuli mahdollistaa rakennetun ja arkeologisen kulttuuriympäristötiedon hallinnan.  Palveluun voi tallentaa, ja siellä voi hallita ja ylläpitää mm. rakennustutkimuksissa tai arkeologisissa selvityksissä ja dokumentoinneissa tuotettua tietoa ja digitaalista aineistoa.

Collecten kulttuuriympäristömoduuli mahdollistaa rakennetun ja argeologisten ympäristöjen digitaalisen hallinnan täysin uudella tavalla.

Selainpohjainen Collecte toimii SaaS-palveluperiaatteella ja on asiakkaalle vaivaton käyttöönottaa ja tuo kustannustehokkuutta kokoelmanhallintaan. 

Collecteen luottaa  kymmenet museot, säätiöt ja arkistot ympäri Suomen.

Collecteen voi tallentaa museon, säätiön, arkiston tai yhdistyksen kokoelma digitaalisessa muodossa. Monipuoliset hakutoiminnallisuudet mahdollistavat kokoelmatietojen hyödyntämisen museokäytön lisäksi mm. tutkimustarkoitukseen.

Collectea käyttävät organisaatiot voivat myös jakaa tietoa kokoelmistaan laajalle yleisölle digitaalisessa muodossa esimerkiksi Finna-yhteyden avulla. Kokoelmista voidaan muodostaa kokonaisuuksia, jotka kertovat tarinaa omasta aikakaudestaan tai paikallisesta historiasta.

Uusi kulttuuriympäristömoduuli avaa museoille ja säätiöille mahdollisuuden digitalisoida rakennetun ympäristön aineistoja. Tyypillistä tallennettavalle tiedolle on se, että se on käytännössä poikkeuksetta maantieteelliseen paikkaan sidottua. Tämä koordinaattipohjainen tieto voidaan luoda tyhjästä lomakepohjasta tai piirtää kartalle.

Asiakkaitamme

Jo yli 50 museota, säätiöitä ja arkistoa luottaa Collecteen

Lue lisää blogeja ja asiakastarinoitamme

Collecteen luottaa jo yli 50 suomalaista museota, säätiötä ja arkistoa. Mutta mistä Collectessa on kyse? Tästä pääset helposti mukaan.
Museoliitto ja Network of European Museum Organization NEMO järjestävät European Museum Conference tapahtuman ”and… ACTION! Museums in the climate crisis”
In an era of digital resources, the concept of a digital archive is a departure from the analog content we