Miten Collecte digitalisoi kulttuuriperintöä asiakaslähtöisesti?

Collecteen luottaa jo yli 50 suomalaista museota, säätiötä ja arkistoa. Mutta mistä Collectessa on kyse? Tästä pääset helposti mukaan.