“Let us save what remains: not by vaults and locks which fence them from the public eye and use in consigning them to the waste of time, but by such a multiplication of copies, as shall place them beyond the reach of accident.” – Thomas Jefferson

Käyttäjäystävällistä kokoelmanhallintaa

Collecte on täysin kotimainen, intuitiivinen ja mukautuva kokoelmahallintajärjestelmä, joka mahdollistaa luetteloinnin kansainvälisen CIDOC CRM -mallin mukaisesti. Järjestelmän modulaarisuus mahdollistaa uusien ominaisuuksien lisäämisen ilman perustoiminnallisuuden muokkausta.

Collecten tuotekehitys tapahtuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa; kehityskohteet, priorisointi ja aikataulu sovitaan asiakkaiden edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Tuotekehitystä tehdään ketterän kehityksen menetelmin.

Avainominaisuudet

  • Moderni responsiivinen käyttöliittymä joka soveltuu myös mobiililaitteille
  • Valmis Finna-rajapinta kaikille Finnan tukemille objektityypeille
  • Käyttäjän muokattavissa olevat tallennuslomakkeet ja mahdollisuus luoda uusia lomakkeita
  • Kohdistettu haku kaikkiin tallennuskenttiin
  • Rajapinta objektien esittämiseen muissa julkaisualustoissa